Gdańsk

Wyspa Spichrzów w Granarii

Nieruchomości Inwestycje
Marcin Suchocki
Marcin Suchocki

CEO

Kredytowanie nieruchomości w Granarii (Wyspa Spichrzów)

To jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce. Granaria to kompleks budynków na terenie Wyspy Spichrzów w historycznym centrum Gdańska. Najbardziej prestiżowe i najdroższe lokale znajdują się w miejscu, gdzie do wyspy będzie prowadziła nowa kładka.

Wyzwanie

Tritum Group otrzymała zadanie przygotowania finansowania nieruchomości położonej w najbardziej prestiżowym miejscu Granarii, tuż przy końcu kładki, którą turyści i mieszkańcy będą dostawać się na Wyspę Spichrzów. Ze względu na doświadczenie w komercjalizacji podobnych, prestiżowych inwestycji, Tritum Group powierzono także to zadanie.

Wyspa Spichrzów w Granarii Wyspa Spichrzów w Granarii

Rozwiązanie

Ze względu na szeroki zakres prac i konieczność zaangażowania ekspertów z różnych obszarów, w Tritum Group powołano kilka zespołów.

Pierwszy z nich zajął się analizą umowy, jaka została podpisana przez inwestora z deweloperem. Chodziło także o przygotowanie rozwiązań prawnych, które pozwolą w przyszłości na skuteczne i elastyczne zarządzanie grupą zakupionych lokali.

Drugi zespół przeanalizował procesy komercjalizacji podobnych inwestycji w Europie – trudno było bowiem znaleźć rzetelny odpowiednik na terenie Polski.

Kolejny z zespołów otrzymał zadanie przygotowania biznesplanu, a także różnych opcji finansowania.

Współpraca wszystkich zespołów pozwoliła na przygotowanie kompleksowej analizy i raportu, który stanowił podstawę do dalszych działań.

W przypadku tego projektu dużym wyzwaniem była koordynacja ekspertów z różnych obszarów naszej działalności. Musieliśmy także – w ramach wspomnianych zespołów – współpracować z różnymi podmiotami. Udało się jednak stworzyć jednolity raport, który doprowadził nas do pomyślnego finału. Po raz kolejny okazało się, że dobre przygotowanie i zaplanowanie każdego kroku jest kluczowe na drodze do sukcesu.

Marcin Suchocki
TRITUM Group

Wyniki

Tritum Group przygotowała plan komercjalizacji inwestycji, a także biznesplan. Wskazała najkorzystniejszy sposób finansowania inwestycji. Nadzorowała także poprawność uruchamiania transz kredytu.

W celu zabezpieczenia przyszłych interesów inwestora, a także swobody i elastyczności w zarządzaniu grupą lokali, Tritum Group pośredniczyła w założeniu dodatkowych spółek.

Wyspa Spichrzów w Granarii

Zobacz również