Inwestycje

Na zlecenie Tritum Group powstała Locuss Group. To grupa spółek inwestycyjnych: Locuss Rent i Locuss Development.

Zostali w nie zaangażowani pracownicy Tritum Group z największym doświadczeniem, ale też grupa Klientów, których kontakty i dotychczasowe zaangażowanie biznesowe wniosły wielką wartość.

Efektem współpracy było m.in. powołanie Fundusz Locuss Fund. Do jego głównych zadań należał na początku wynajem lokali komercyjnych. W ciągu pierwszych 15-stu miesięcy, fundusz (tylko na projektach komercyjnych tj. wynajmie nieruchomości) odnotował zysk na poziomie ponad 15%. 

W 2017 roku oferta Funduszu Locuss Fund została poszerzona o kompleksową realizację projektów deweloperskich. Chodzi o przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu organizacji projektu inwestycyjnego, również poprzez wdrożenie go do realizacji, a w końcu również samą sprzedaż. Postawiony przed Zarządem cel, to osiągniecie stopy zwrotu powyżej 20% w skali roku.

Więcej informacji o Funduszu znajdą Państwo na stronie www.locussgroup.pl