Gdańsk

Przygotowanie inwestycji Kameralna Morena

Inwestycje Nieruchomości

Kameralna Morena to kompleks budynków na gdańskiej Morenie – uzupełnienie istniejącej już inwestycji. Pierwszym zadaniem Tritum Group był zakup inwestycji od syndyka. Docelowo chodzi o wybudowanie kilkudziesięciu nowych mieszkań - dopełnienie osiedla Migowskie Tarasy, ale w nowej odsłonie.

Wyzwanie

Migowskie Tarasy to inwestycja zrealizowana kilka lat temu na gdańskiej Morenie. Jej część nie została ukończona. Chodzi o działkę przy ul. Myśliwskiej 24-26. Ta część inwestycji została nazwana Kameralna Morena. Powstałe tam budynki zostały zaprojektowane tak, aby oferować około 70 nowych mieszkań – od jednego do pięciu pokoi, od około 30 do ponad 100 m2. Nowe budynki mają się jednak różnić od istniejących już domów. Mają mieć m.in. nową, bardziej nowoczesną elewację, która ociepli okolicę i sprawi, że będzie bardziej przyjazna.

Najważniejsze wyzwania:

  • zakup nieruchomości od syndyka
  • przygotowanie i zorganizowanie finansowania
  • kompleksowa analiza prawna inwestycji
  • wydzielenie ksiąg wieczystych,
  • wydzielenie służebności,
  • przejęcie innych wierzytelności,
  • dodatkowe problemy prawne (m.in. nieuprawnione osoby w lokalach)
  • stworzenie depozytów notarialnych dla inwestorów/pożyczkodawców
  • utworzenie administratora hipotek

Rozwiązanie

Głównym założeniem było przygotowanie stabilnego i pewnego finansowania nieruchomości. Chodziło o sumę 4,2 mln złotych. Tym razem Tritum Group postanowiło stworzyć grupę inwestorów, którzy zaangażowali się na poziomie różnych kwot. Chodziło o zapewnienie stabilnego finansowania na odpowiednim poziomie, które zagwarantuje ukończenie inwestycji. W tym celu specjalnie powołane zespoły Tritum Group przeprowadziły m.in. analizę rynku nieruchomości w Trójmieście, a także przygotowały symulacje zmian na rynku deweloperskim.

Dodatkowo w ramach Tritum Group powołano specjalny zespół prawny, który zajął się skomplikowanymi procedurami prowadzącymi do zakupu nieruchomości od syndyka. Weszły do niego kancelarie z Trójmiasta i Warszawy.

Przygotowanie inwestycji Kameralna Morena

Skomplikowana sytuacja prawna i zgromadzenie odpowiedniej liczby inwestorów było dla nas nowym wyzwaniem, ale pokazało że również w tym obszarze nasze dotychczasowe doświadczenia są niezwykle ważne. Rozmowy i negocjacje z tak wieloma podmiotami na pewno były dużo bardziej skomplikowane. Wymagały m.in. większego zaangażowania naszego działu prawnego zarówno na poziomie przygotowania dokumentacji jak i samych negocjacji. Jednak ich duże tempo, a przede wszystkim finał pokazał, że Tritum Group jest właściwym partnerem także w tym obszarze.

Marcin Suchocki, Tritum Group

Wyniki

Specjalnie powołane zespoły w Tritum Group przygotowały niezbędne analizy – zarówno prawne, jak i techniczne (związane z budową inwestycji). Pozwoliło to na sprawne zakończenie wszystkich formalności. Doprowadziło z jednej strony do zgromadzenia niezbędnych środków na depozycie notarialnym, a przede wszystkim do zakończonego sukcesem procesu przejęcia inwestycji od syndyka.


Strona inwestycji: kameralnamorena.pl

70

Mieszkań

33 m2

Najmniejszy lokal

111 m2

Największy lokal

Zobacz również