Kosakowo

Osiedle Kosakowo

Nieruchomości Apartamenty
Marcin Suchocki
Marcin Suchocki

CEO

Wsparcie prawne, finansowe, a także w samej realizacji inwestycji – to tylko niektóre działania, jakie podjęła Tritum Group w Kosakowie.

Dzięki temu zaangażowaniu udało się uratować inwestycję i doprowadzić ją do końca.

Osiedle Kosakowo Apartamenty w Kosakowie k. Gdyni.

Wyzwanie

Chodzi o niewielkie osiedle – dokładnie o dwa budynki. Niestety okazało się, że inwestycja przerosła możliwości dewelopera. Jego kłopoty groziły wstrzymaniem inwestycji. Problemy mogły też czekać nabywców lokali. Okazało się, że deweloper nie posiadał środków na dokończenie inwestycji, ale udało mu się sprzedać 95% lokali.

Kiedy Tritum Group zaangażowało się w ratowanie inwestycji praca została podzielona pomiędzy specjalne zespoły. Jeden z nich zajął się dokładną analizą prawną dotychczas przeprowadzonych procesów. Kolejne zespoły przygotowały analizy finansowe, a także techniczne. Dodatkowym wyzwaniem była metoda budowy – domy powstały z prefabrykatów. Tritum Group po raz pierwszy uczestniczyła w inwestycji realizowanej w tej technologii.

Najważniejsze wyzwania:

  • pożyczka dla dewelopera na dokończenie inwestycji
  • analiza prawna – kancelarie wskazane przez Tritum Group przygotowały analizy w 48 godzin (taki był warunek przystąpienia do inwestycji)
  • audyt techniczny
  • przygotowanie formalności (m.in. rachunek powierniczy)
  • pozyskanie brakującego finansowania
  • dokończenie budowy
  • doprowadzenie do oddania lokali kupującym

Rozwiązanie

Dzięki zaangażowaniu Tritum Group ostatecznie udało się doprowadzić inwestycję do końca. Po zakończeniu prac zespół prawny sfinalizował także sprawy związane z pozwoleniem na użytkowanie, a także przeniesieniem własności na poszczególnych nabywców.

W trakcie prowadzenie inwestycji konieczne było przeprowadzenie wielu operacji, np. przejęcia konta spółki.

Zdecydowaliśmy się zaangażować w tę inwestycję w trudnym momencie dla całego przedsięwzięcia. Nie mamy wątpliwości, że bez udziału Tritum Group tak szybkie dokończenie inwestycji nie byłoby możliwe. Chodzi nie tylko o finansowanie samej budowy, ale też o skomplikowane kwestie prawne, które z kolei mogły zablokować przejęcie lokali, przez tych, którzy nabyli je od poprzedniego dewelopera. Dodatkowym wyzwaniem była metoda budowy – domy powstały z prefabrykatów. Dzięki temu zdobyliśmy dodatkowe doświadczenie. Wyciągnęliśmy z tej inwestycji wiele wniosków. Na jej podstawie przygotowaliśmy specjalne analizy, które na pewno będą dla nas bardzo cenne przy kolejnych realizacjach.

Marcin Suchocki
Tritum Group

Wyniki

Ostatecznie inwestycję udało się zakończyć, a mieszkańcy, którzy kupili lokale od poprzedniego dewelopera mogli się do nich wprowadzić. Zarówno kwestie techniczne związane z budową nieruchomości, jak i prawne zakończyły się pełnym sukcesem.

Zobacz również