skip to Main Content

Kredyt we frankach nadal się opłaca

W 2008 roku zostało udzielonych najwięcej kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Był to zarazem ostatni rok, w którym udzielono tak wielu kredytów w tej walucie. W ostatnim czasie w mediach aż huczało od informacji o zadłużonych frankowiczach, ale czy ich sytuacja faktycznie wygląda aż tak źle?

Kredytów we frankach szwajcarskich i innych walutach obcych udzielano masowo w latach 2005-2008. Główną korzyścią z zaciągnięcia takiego kredytu było przede wszystkim niższe oprocentowanie niż proponowane wówczas w kredytach złotówkowych, a co za tym idzie, konsumenci korzystający z kredytów we frankach płacili dużo niższe raty kredytowe. Szum, który powstał w mediach wobec sytuacji związanej z podniesieniem kursu franka jest wg ekspertów na wyrost. Główną przyczyną takiej opinii jest fakt, iż kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w tej walucie, nadal są w lepszej sytuacji niż osoby spłacające swoje zobowiązania w złotówkach. Jeżeli weźmie się pod uwagę dotychczasowy okres, w którym spłacało się kredyt, to okaże się, że mimo podniesienia kursu waluty wpływającego bezpośrednio na wysokość raty kredytu, kredyt we franku nadal jest tańszy niż kredyt złotówkowy. Koszty, które ponieśli frankowicze na przestrzeni lat w stosunku do kredytów w złotówkach, mimo wzrostu kursu franka, nadal są niższe.

Źródło: Bankier.pl, wysokość raty równej dla kredytu na 350 tys. zł na 30 lat.

Sytuacja wygląda trochę inaczej, gdy spojrzymy na pozostałe do spłaty zadłużenie, bo o ile w przypadku kredytobiorców w PLN saldo zadłużenia maleje, o tyle w przypadku frankowiczów jest uzależnione od kursu waluty, co w obecnej sytuacji powoduje zwiększenie zadłużenia wobec banku. I tak naprawdę, jest to jedyny minus zaistniałej sytuacji.

Komisja Nadzoru Finansowego analizowała temat przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. W ostatnich dniach temat powrócił i rząd zdecydował, że nie będzie możliwe takie przewalutowanie. Jako główny powód takiej decyzji podał, że prawo nie może działać wstecz. Ponadto już w 2013 roku uznano, że nie jest to działanie uzasadnione. Jednymi z powodów podjęcia tego typu decyzji były następujące czynniki:

• świadomość kredytobiorców odnośnie podejmowanego ryzyka walutowego,
• korzyści finansowe zrealizowane przez klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich,
• nierówne traktowanie klientów posiadających kredyt walutowy i złotowy.*

Osoby, posiadające zobowiązania w walucie szwajcarskiej i nieposiadające poduszki finansowej nie byłyby w łatwej sytuacji, gdyby sytuacja życiowa zmusiła je do wcześniejszej spłaty kredytu czy sprzedaży nieruchomości. Nie powinny jednak podejmować pochopnych decyzji. Taka decyzja powinna zostać odłożona w czasie, gdy kurs franka zbliży się do kursu, po którym zaciągany był kredyt.

 

*Ocena wpływu na sytuację sektora bankowego i polskiej gospodarki propozycji przewalutowania kredytów mieszkaniowych udzielonych w CHF na PLN według kursu z dnia udzielania kredytu, KNF, Warszawa 2013.