skip to Main Content

Społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. To dobrowolne działania przedsiębiorstwa uwzględniające potrzeby określonych interesariuszy. Firma wdrażająca zasady CSR zwraca uwagę między innymi na problemy środowiskowe i społeczne, dotyczące najbliższego otoczenia.

Rozpoczęliśmy działania nakierowane na odpowiedzialny model biznesu w oparciu o wytyczne normy ISO 26000. Poddaliśmy analizie kluczowe obszary działania i wyznaczyliśmy cele strategiczne.

Dowiedz się o nas więcej i zapoznaj się z wartościami naszej firmy.